Co grozi za nielegalne wyrzucanie gruzu?

Dla jednych cenny materiał, dla innych zwykły odpad. Bez względu na to, jak traktujemy gruz, pozbycie się go z posesji czy terenu budowy może być dość problematyczne. Wiele osób zakłada, że gruz można po prostu wyrzucić na drogę gruntową w celu jej utwardzenia. Nie brakuje i takich, którzy wywożą gruz do lasu, wyrzucają do rowu i w ten sposób zanieczyszczają środowisko, nie wspominając już o niszczeniu krajobrazu. Takie postępowanie jest niedopuszczalne i niezgodne z przepisami. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, co grozi za nielegalne wyrzucanie gruzu.

Dlaczego nie można, ot tak, wyrzucić gruzu?

Wszelkie „alternatywne” czy inaczej „pomysłowe” metody pozbycia się gruzu np. po budowie domu lub remoncie mieszkania, mogą narazić na poważne konsekwencje, ponieważ stanowią wykroczenie. Dotyczy to m.in. wyrzucania gruzu na drogę, zostawienia go na terenie zielonym przed posesją/blokiem, wywiezienia do lasu, na pole, łąkę etc.

Porada eksperta Koliber:

Gruzu nie wolno też wyrzucać do pojemników na śmieci komunalne.

Za legalne pozbycie się gruzu odpowiada wyłącznie jego właściciel, czyli np. inwestor zlecający remont budynku. Zdarza się, że w porozumieniu z ekipą budowlaną/remontową inwestor zleca wywóz gruzu z terenu nieruchomości – wówczas to wykonawcy muszą zadbać o zrobienie tego zgodnie z przepisami.

Porada eksperta Koliber:

Powierzając wywóz gruzu wykonawcy prac budowlanych czy remontowych, warto dopytać go o planowany sposób utylizacji odpadów. Odpowiedzialny inwestor nie przymyka oczu na próby nielegalnego wywozu jego śmieci, co także mogłoby narazić go na poważne nieprzyjemności.

Jakie kary grożą za nielegalne wyrzucanie gruzu?

Szczegółowych informacji na ten temat dostarcza nam Kodeks wykroczeń, a dokładnie artykuł 117. tego kodeksu, który przewiduje sankcje za niewykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Naruszenie tego przepisu jest zagrożone grzywną w wysokości do 1500 zł, natomiast ostateczna wysokość grzywny zależy od skali przewinienia oraz jego skutków dla środowiska naturalnego.

Kara finansowa nie wydaje się zbyt wysoka, natomiast to nie wszystko. Osobne sankcje przewidują przepisy środowiskowe, których złamanie może być zagrożone nie tylko znacznie wyższą grzywną, ale też odpowiedzialnością karną.

Porada eksperta Koliber:

Oczywiście trzeba też doliczyć wydatki związane z usunięciem nielegalnie wyrzuconych odpadów na swój koszt. Służby komunalne/samorząd mogą również zrobić to we własnym zakresie i kosztami obciążyć właściciela gruzu.

Dodajmy, że choć gruz nie jest traktowany jako odpad komunalny, to sposób jego utylizacji podlega już przepisom dotyczącym postępowania z odpadami komunalnymi, szczególnie w kontekście odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych.

Obowiązujące w Polsce przepisy wyraźnie określają, że gruz nie może być składowany luzem na posesji ani wrzucany do pojemników przeznaczonych na papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, bioodpady czy odpady zmieszane.

Co zatem zrobić z niepotrzebnym gruzem?

Czysty gruz, zwłaszcza udostępniony za darmo, może zainteresować osoby chcące utwardzić drogę dojazdową do swojej posesji czy podnieść teren działki. Zauważmy natomiast, że piszemy tutaj o „czystym gruzie”, który bardzo rzadko powstaje w trakcie remontu mieszkania czy budowy domu.

Jeśli gruz jest zmieszany z różnego rodzaju śmieciami, kawałkami suporeksu, materiałami izolacyjnymi itd., to pozostaje tylko jego legalna utylizacja. Zdecydowanie najwygodniej dla inwestora będzie zlecić wywóz odpadów budowlanych profesjonalnej firmie, co pozwoli od ręki pozbyć się problemu, nie ponosząc przy tym dużego kosztu.

Pierwszym krokiem do tego jest skorzystanie z usługi wynajmu kontenera na odpady pobudowlane, którą w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Sosnowcu i innych miejscowościach w regionie świadczy P.H.U. Koliber.  

Sprawdź, jakie to proste:

  1. Zamawiasz kontener o odpowiedniej pojemności.
  2. Wypełniasz kontener gruzem i innymi odpadami po budowie czy remoncie.
  3. My odbieramy kontener wraz z zawartością i wywozimy go do specjalistycznego punktu utylizacji.

Takie pozbycie się gruzu jest w 100% legalne, daje pewność, że odpady nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska, oszczędza mnóstwo czasu, a przy tym wypada bardzo korzystnie pod względem finansowym.

Zleć nam wywóz odpadów budowlanych i zapomnij o problemie!

P.H.U. Koliber oferuje nie tylko usługę wywozu gruzu, ale też wynajem sprzętu budowlanego Caterpillar, w tym koparek kołowych, koparek gąsienicowych, minikoparek i koparko-ładowarek. Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą ofertą i do bezpośredniego kontaktu.